BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major glitch" — Słownik kolokacji angielskich

major glitch kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna usterka
  1. major przymiotnik + glitch rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He said there had been "enough preliminary hearings" on the property to rule out any major glitches.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo