BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"major formation" — Słownik kolokacji angielskich

major formation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna formacja
  1. major przymiotnik + formation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The German deception plan included defensive-sounding names for major formations.

powered by  eTutor logo