BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major for" — Słownik kolokacji angielskich

major for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny dla
  1. major przymiotnik + for przyimek
    Zwykła kolokacja

    It was also the best finish at a major for Mickelson.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo