BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major flashpoint" — Słownik kolokacji angielskich

major flashpoint kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna temperatura zapłonu
  1. major przymiotnik + flashpoint rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He'd boarded the tram for Pittsburgh on a hunch the city would be a major flashpoint.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo