BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"major faith" — Słownik kolokacji angielskich

major faith kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna wiara
  1. major przymiotnik + faith rzeczownik
    Luźna kolokacja

    All the major faiths tell us to give support and hope to others in distress.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo