BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major estuary" — Słownik kolokacji angielskich

major estuary kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główne ujście
  1. major przymiotnik + estuary rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Until the nineteenth century, for example, bottlenose dolphins occurred in all the major estuaries in Britain, including the Thames and the Humber.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo