BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"major discrepancy" — Słownik kolokacji angielskich

major discrepancy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważna rozbieżność
  1. major przymiotnik + discrepancy rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There are other major discrepancies in the story of Himmler's suicide as well.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo