BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major culprit" — Słownik kolokacji angielskich

major culprit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny winowajca
  1. major przymiotnik + culprit rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The major culprit in all this, as in so much of American life, is television.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo