BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major consumer" — Słownik kolokacji angielskich

major consumer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny konsument
  1. major przymiotnik + consumer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Those independent stations are the major consumers of syndicated programming.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo