"major competitor" — Słownik kolokacji angielskich

major competitor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny konkurent
  1. major przymiotnik + competitor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The program is the first of its kind to include all the major competitors in an industry.

    Podobne kolokacje:

podobne do "major competitor" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "major competitor" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo