BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major committee" — Słownik kolokacji angielskich

major committee kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważny komitet
  1. major przymiotnik + committee rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was a member of nearly all its major committees and commissions.

powered by  eTutor logo