BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major charge" — Słownik kolokacji angielskich

major charge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna opłata
  1. major przymiotnik + charge rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the past four years there have been five major charges of plagiarism.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo