BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major channel" — Słownik kolokacji angielskich

major channel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny kanał
  1. major przymiotnik + channel rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The ad appears on all major channels, giving it an audience of millions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo