BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"major buyer" — Słownik kolokacji angielskich

major buyer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny nabywca
  1. major przymiotnik + buyer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But what's happened is that there has been a migration of major buyers from it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo