"major book" — Słownik kolokacji angielskich

major book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna książka
  1. major przymiotnik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    Each of her major books led naturally to the next.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo