BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major blowout" — Słownik kolokacji angielskich

major blowout kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główne krótkie spięcie
  1. major przymiotnik + blowout rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1990, a blind shear ram could not snuff out a major blowout on a rig off Texas.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo