"major battle" — Słownik kolokacji angielskich

major battle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna bitwa
  1. major przymiotnik + battle rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But does the President have another major political battle left in him?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo