BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major agreement" — Słownik kolokacji angielskich

major agreement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna zgoda
  1. major przymiotnik + agreement rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The Institute has established two major cooperative agreements to this end.

powered by  eTutor logo