"major Battle" — Słownik kolokacji angielskich

major Battle kolokacja
Popularniejsza odmiana: major battle
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna Bitwa
  1. major przymiotnik + battle rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But does the President have another major political battle left in him?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo