ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"maintain for use" — Słownik kolokacji angielskich

maintain for use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): utrzymaj do użytku
  1. maintain czasownik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Bolton Green continues to be used as an open space maintained for public use and town commemorative functions.

    Podobne kolokacje: