"mainstream news" — Słownik kolokacji angielskich

mainstream news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główne wiadomości
  1. mainstream przymiotnik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I agree with Mr. Kristof's take on ABC News (and many mainstream news outlets).

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo