"magnificent beach" — Słownik kolokacji angielskich

magnificent beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspaniała plaża
  1. magnificent przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This magnificent unspoilt beach is a 'must see' destination on your holiday.

    Podobne kolokacje: