"magical way" — Słownik kolokacji angielskich

magical way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): magiczna droga
  1. magical przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The ideal of the magical middle way which is good for everyone.

    Podobne kolokacje: