"mała szansa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mała szansa" po polsku

mała szansa

 1. outside chance

"mała szansa" — Słownik kolokacji angielskich

outside chance kolokacja
 1. outside przymiotnik + chance rzeczownik = niewielka szansa, mała szansa
  Bardzo silna kolokacja

  But at 30-43, they still have an outside chance of making the playoffs for a 13th straight year.

  Podobne kolokacje:
little chance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mała szansa
 1. little przymiotnik + chance rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  But there was little chance that he would hold high office.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo