KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"mój błąd" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mój błąd" po polsku

mój błąd

wykrzyknik
 1. my bad , mb (skrót) informal
  • moja wina, mój błąd informal
   - It's not our hotel. - My bad! I gave you the wrong address. (- To nie jest nasz hotel. - To moja wina! Dałem wam zły adres.)
Error
rzeczownik
 1. mistake ***
  • pomyłka, błąd [COUNTABLE]
   He admitted that he had made a mistake. (On przyznał, że popełnił błąd.)
   Some mistakes have serious consequences. (Niektóre pomyłki mają poważne konsekwencje.)
   This mistake will cost us a lot of money. (Ten błąd będzie nas kosztował dużo pieniędzy.)
   link synonim: blunder
 2. error ***
  • błąd [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Everyone commits errors. (Wszyscy popełniają błędy.)
   She didn't notice her error. (Ona nie zauważyła swojego błędu.)
  • błąd (na komputerze) [COUNTABLE]
   If an error occurs, reset your computer. (Jeśli wystąpi błąd, zresetuj swój komputer.)
   The computer says there's an error but I don't know why. (Komputer mówi, że jest jakiś błąd, ale nie wiem czemu.)
  • błąd (w baseballu)
 3. slip ***
  • pomyłka, błąd [COUNTABLE]
   It wasn't my slip. (To nie była moja pomyłka.)
   There was a slip in her documents, did you correct it? (W jej dokumentach był błąd, poprawiłeś to?)
 4. bug **
  • błąd (w kodzie programu komputerowego) [COUNTABLE]
   Finding and fixing bugs, or "debugging", has always been a major part of computer programming. (Wyszukiwanie i poprawianie błędów, albo "debugowanie", zawsze było ważną częścią programowania komputerowego.)
 5. lapse *
 6. blunder
 7. miscue
 8. screw-up informal
 9. lapsus
 10. slipup
 11. software bug
 12. incorrection
 13. bish

powered by  eTutor logo