BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"lure to one's house" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powab aby czyjś dom
  1. lure czasownik + house rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Michel lured him to her house to be caught by Mavado.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo