"lucky time" — Słownik kolokacji angielskich

lucky time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczęśliwy czas
  1. lucky przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Who knows, I might have gotten lucky a second time.

    Podobne kolokacje: