"lub coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lub coś" po polsku

lub

spójnik
 1. or *****
  • a.; albo; lub; czy ("to lub tamto", "to czy tamto")
   Would you like coffee or tea? (Chciałbyś kawę czy herbatę?)
   Do you want to play or not? (Chcesz grać czy nie?)
  • lub, albo, bo (używane do określenia możliwości uniknięcia złego rezultatu)
  • lub (używane do udowodnienia prawdziwości swojej wypowiedzi)
  • lub (używane do określenia nieprecyzyjnych wielkości, liczb)
 2. or else *   spoken

lub coś

przysłówek
 1. or something
Enjoy Life! 22 Quotes and a Song! - DOILOOKSTUPID
czasownik
 1. like *****   [TRANSITIVE]
  I like Jane very much. (Bardzo lubię Jane.)
  I like the blue one best. (Najbardziej podoba mi się ten niebieski.)
  Do you like strawberries? (Lubisz truskawki?)
  Jane likes green tea. (Jane lubi zieloną herbatę.)
  I'm sure you'll like my sister. (Jestem pewien, że polubisz moją siostrę.)
  I don't like him. (Nie lubię go.)
  przeciwieństwo: dislike
 2. enjoy ****
  • lubić, czerpać przyjemność (np. z gotowania), cieszyć się (czymś) [TRANSITIVE]
   She enjoys reading books. (Ona lubi czytać książki.)
   I really enjoyed talking with you. (Naprawdę przyjemnie mi się z tobą rozmawiało.)
   What do you enjoy the most? (Co lubisz najbardziej?)
   He looked like he enjoyed the sight of her. (On wyglądał, jakby cieszył go jej widok.)
 3. yearn *
 4. dig ***
Choose wisely: How to pick the right person to travel with Helping Someone Close To You With DiabetesHealthy Body, Healthy ...
idiom
 1. go for somebody ***
  • lubić kogoś (mieć swój typ, preferować), uganiać się za kimś
   I'd never thought you would go for her. (Nigdy nie pomyślałbym, że będziesz się za nią uganiał.)
   He goes for her like crazy. (On ugania się za nią jak szalony.)
   She goes for tall men. (Ona lubi wysokich mężczyzn.)
 2. be somebody's sort
phrasal verb
 1. care for somebody , **  
  I care for Mike. (Lubię Mike'a.)
  Do you care for me? (Lubisz mnie?)
 1. be fond of somebody  
  You're very fond of her, aren't you? (Bardzo ją lubisz, prawda?)
  I had certainly never been fond of him. (Z pewnością nigdy za nim nie przepadałem.)
 2. be keen on somebody
czasownik
 1. be sold on somebody
 1. get on with somebody British English , także: get on British English ** , także: get on together British English , get along with somebody American English , także: get along American English * , także: get along together American English
idiom
 1. go for something ***
  • lubić coś, uganiać się za czymś
   You have to stop going for a new job - the one you have is really good. (Musisz przestać uganiać się za nową pracą - ta, którą masz, jest naprawdę dobra.)
   I go for our new colleague. (Lubię naszą nową koleżankę z pracy.)
 2. have a liking for something
 3. go a bundle on something   British English
 4. have a lot of time for something
phrasal verb
 1. go for something ***
czasownik
 1. be sold on something
 1. be keen on something
phrasal verb
 1. take to somebody ***
 2. warm to somebody
 3. cotton to somebody   American English informal
czasownik
 1. get to like somebody  
 2. conceit   British English dialect
idiom
 1. come to like somebody  
 2. take a liking to somebody
zaimek
 1. they *****
  • on, ona, lub ono (gdy płeć jest nieistotna lub nieznana)
   You can come with your partner, whoever they are. (Możesz przyjść ze swoim partnerem, kimkolwiek on lub ona jest.)
zaimek
 1. them ***** , także: dem
  • go; mu; nimi; mu lub jej (gdy płeć jest nieistotna lub nieznana)
   If anyone asks, tell them I went to bed. (Jeśli koś zapyta, powiedz mu, że poszłam do łóżka.)
czasownik
 1. dislike somebody *
  • nie lubić kogoś, żywić do kogoś niechęć
   She disliked him immediately. (Ona od razu poczuła do niego niechęć.)
   Did I say that I disliked you? (Czy ja powiedziałem, że cię nie lubię?)
   Why do you dislike her so much? (Dlaczego tak bardzo jej nie lubisz?)
czasownik
 1. dislike *   [TRANSITIVE]
  He seems to dislike his own children. (On zdaje się nie lubić własnych dzieci.)
  przeciwieństwo: like
 2. mislike   old use

Powiązane zwroty — "lub coś"

czasownik
robić (w szczególności, gdy tworzymy lub produkujemy coś nowego) = make
sprawdzać (czy coś jest poprawne lub takie, jakie powinno) = check
napadać (kogoś lub coś) = attack
zachowywać (mieć coś na stałe lub przez jakiś czas) = keep
namierzyć (kogoś lub coś) = target
porzucać (kogoś lub coś) = abandon +1 znaczenie
wyznaczać (czas lub środki na coś) = assign
przynieść (pójść po coś lub kogoś i wrócić) = fetch
krytykować (kogoś lub coś) = reflect
wychwalać (powiedzieć, że się kogoś lub coś podziwia) = praise
konfrontować (kogoś lub coś) = breast
wskazać na (kogoś lub coś, np. ręką) = indicate
zasygnalizować (że coś się robi, zamierza się coś zrobić lub powiedzieć) = indicate
wyznaczyć (czas lub środki na coś) = reassign
przeskoczyć (kogoś lub coś) = leapfrog
kąpać (siebie lub kogoś) = bathe , także: bath British English
zarzucać wędkę (lub np. sieć rybacką) = cast
rzeczownik
stan (w jakimś coś lub ktoś się znajduje) = state
niebezpieczeństwo (że ktoś zostanie zraniony, zabity lub coś zostanie zniszczone) = danger
zagrożenie (coś lub ktoś, kto może wyrządzić szkodę) = threat
odpowiedzialność (za coś lub kogoś) = charge
symbol (osoba lub rzecz symbolizująca coś) = symbol
teren (gdzie wykonuje się pracę lub coś testuje, w przeciwieństwie do biura lub laboratorium) = field
pamiątka (przypominająca kogoś lub coś) = remembrance
oburzenie (na kogoś lub coś) = indignation
odpowiedź (np. na jakieś wydarzenie lub na coś, co ktoś zrobił) = response , re. (skrót)
obciążenie (coś co ogranicza intelektualnie lub emocjonalnie) = baggage
wytwór (coś złego stworzonego przez osobę lub organizację) = creature
przysłówek
jeszcze (w przeczeniach; używane, aby omówić coś oczekiwanego lub mającego nastąpić) = yet
może (używane do sugerowania lub pytania kogoś o coś) = perhaps , także: mayhap informal
już (używane do wyrażenia, że coś miało już miejsce lub zdarzyło się przed określonym czasem w przeszłości) = already
gdyby nie (ktoś lub coś) = but for
pewnie (używane dla wyrażenia zgody z czymś lub na coś) = naturally
przyimek
na (używane do określenia, gdzie coś jest napisane lub pokazane) = on
do (używane, by określić, gdzie coś jest przymocowane lub połączone) = to
phrasal verb
uderzyć (kogoś lub coś) = lash out
oddawać coś (szczególnie nielegalną broń, coś skradzionego lub zgubionego) = turn something in
badać (patrzeć na kogoś lub coś) = check out
ubrać ciepło (siebie lub kogoś) = bundle up
inne
poznać (kogoś lub coś) = get to know , come to know
przymiotnik
inne
idiom

powered by  eTutor logo