"lovely woman" — Słownik kolokacji angielskich

lovely woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śliczna kobieta
  1. lovely przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    To me, however, she was still the most lovely woman in the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo