"lovely eye" — Słownik kolokacji angielskich

lovely eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śliczne oko
  1. lovely przymiotnik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    Then she fixed her lovely blue eyes on my face.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo