"lousy way" — Słownik kolokacji angielskich

lousy way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiepska droga
  1. lousy przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Overall, he decided, it was a lousy way to go.

    Podobne kolokacje: