"lousy deal" — Słownik kolokacji angielskich

lousy deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiepska umowa
  1. lousy przymiotnik + deal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As Quark might say, this was a lousy deal all around.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo