"lose use" — Słownik kolokacji angielskich

lose use kolokacja
Popularniejsza odmiana: lose the use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegraj wykorzystanie
  1. lose czasownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As a result, he lost the use of his feet.

    Podobne kolokacje: