BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"lose the prize" — Słownik kolokacji angielskich

lose the prize kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgub nagrodę
  1. lose czasownik + prize rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Not only that, but they lost the prize, and a bit of their own armor, to boot."

powered by  eTutor logo