"look with eyes" — Słownik kolokacji angielskich

look with eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz z oczami
  1. look czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The man looked at her with hard eyes for a moment.

    Podobne kolokacje:

podobne do "look with eyes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "look with eyes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne