BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look ungainly" — Słownik kolokacji angielskich

look ungainly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj niezgrabny
  1. look czasownik + ungainly przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    A sunburned American, already looking ungainly and out of place in the jungle?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo