"look together" — Słownik kolokacji angielskich

look together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz razem
  1. look czasownik + together przysłówek
    Silna kolokacja

    And one happy couple are looking forward to another 25 years together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo