"look to this moment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj dla tego momentu
  1. look czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Silipan was grinning; clearly, he'd been looking forward to this moment himself.

    Podobne kolokacje:

podobne do "look to this moment" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "look to this moment" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne
inne