"look to one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

look to one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądać czyjś oczy
  1. look czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    He glanced down at the table, then made himself look back to her eyes.

    Podobne kolokacje:

podobne do "look to one's eyes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "look to one's eyes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne