"look sensational" — Słownik kolokacji angielskich

look sensational kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj sensacyjny
  1. look czasownik + sensational przymiotnik
    Luźna kolokacja

    Peeters, who did not look particularly sensational through two periods last night, stopped 11 of 12 shots when it counted over the final 20 minutes.

    Podobne kolokacje: