"look piercingly" — Słownik kolokacji angielskich

look piercingly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeszyj oczami
  1. look czasownik + piercingly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He looked at her piercingly, as though seeking to read her mind.

    Podobne kolokacje: