BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look peaceful" — Słownik kolokacji angielskich

look peaceful kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj spokojny
  1. look czasownik + peaceful przymiotnik
    Silna kolokacja

    The country was at war and yet nothing seemed to be happening; everything looked so peaceful.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo