"look later" — Słownik kolokacji angielskich

look later kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz później
  1. look czasownik + later przysłówek
    Silna kolokacja

    When I looked again a few minutes later, the train was on time.

    Podobne kolokacje: