"look insane" — Słownik kolokacji angielskich

look insane kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chorzy umysłowo spojrzenia
  1. look czasownik + insane przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    A grin, which he could tell without having to see it looked insane, spread over his face.

    Podobne kolokacje: