BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"look incredulous" — Słownik kolokacji angielskich

look incredulous kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj pełny niedowierzania
  1. look czasownik + incredulous przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    I repeated my question until it finally penetrated, and then he only looked incredulous.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo