"look important" — Słownik kolokacji angielskich

look important kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj ważny
  1. look czasownik + important przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    They will track the changes that look important to them.