"look heavy" — Słownik kolokacji angielskich

look heavy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj ciężki
  1. look czasownik + heavy przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    The picture phone looked fat and heavy in his hands.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo