"look heavier" — Słownik kolokacji angielskich

look heavier kolokacja
Popularniejsza odmiana: look heavy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj cięższy
  1. look czasownik + heavy przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The picture phone looked fat and heavy in his hands.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo