"look greedily" — Słownik kolokacji angielskich

look greedily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrz łakomie
  1. look czasownik + greedily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Oh, father,' said the savage, looking greedily at the missionary, 'say that God forbids it!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo