"look for ways" — Słownik kolokacji angielskich

look for ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukaj dróg
  1. look czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    How long before we start looking for a way of life in which problems don't matter?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo